Print this page

Thánh Lễ kết thúc 04 ngày hội nghị Đại hội Gia đình Thế giới

By Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình Tháng 9 28, 2015 2928

Chiều thứ Sáu 25/09/2015, Thánh Lễ kết thúc 04 ngày hội nghị của Đại hội Gia đình Thế giới diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Pennsylvania do Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, chủ tích Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình chủ tế. Cùng đồng tế trong thanh lễ này có rất đông các Hồng y và giám mục, sau khi gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm 24/09/2015 đã đến tham dự ngày cuối hội thảo với các gia đình. Số Hồng y, Giám mục và Linh mục lên đến trên 500, số người tham dự thánh lễ lên đến 20.000.

 MG 4055

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia đã dựa vào Bài Đọc thứ nhất nhắc lại dân Chúa trong thời Cựu Ước vào thời lưu đày bên Babylon và Dân Chúa tụ họp nhau hôm nay. Ngài mời gọi mọi ca tụng hồng ân Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng ta những ngày hội gia đình này. Quả thật những ngày này là món quà của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cám ơn Đức Thánh Cha, người sẽ thăm chúng ta vào ngài mai và cùng đang lễ cho chúng ta vào Chúa Nhật 27/09/2015. Cứ ba năm một lần chúng ta có dịp gặp lại nhau để học hời về ơn gọi và sứ mạng của chúng ta. Thượng Hội Đồng sắp tới cũng sẽ đào sâu về giáo lý này để hướng dẫn cho chúng ta.

Thánh lễ hôm nay không có ca đoàn mà chỉ hát cộng đồng với sự điều khiển của một cô ca trưởng, nhưng cộng đồng đã tham dự rất sốt sắng theo bộ lễ bằng tiếng Spanish và các bài hát khác bằng tiếng Anh. Mặc dầu là một Hội trường lớn có sức chưa cả hành chục ngàn người, nhưng ban tổ chức đã khéo trang trí mỗi ngày một khác thành khung cảnh của một nơi phụng tự xứng đáng.

 

_MG_4032.JPG _MG_4034.JPG _MG_4037.JPG

_MG_4042.JPG _MG_4050.JPG _MG_4052.JPG

_MG_4055.JPG _MG_4059.JPG _MG_4061.JPG

_MG_4064.JPG _MG_4068.JPG _MG_4071.JPG

_MG_4072.JPG _MG_4079.JPG _MG_4084.JPG

_MG_4087.JPG _MG_4095.JPG _MG_4098.JPG

_MG_4108.JPG _MG_4109.JPG _MG_4111.JPG

_MG_4115.JPG _MG_4117.JPG _MG_4120.JPG

_MG_4122.JPG _MG_4127.JPG _MG_4129.JPG

_MG_4136.JPG _MG_4142.JPG _MG_4144.JPG

_MG_4151.JPG _MG_4152.JPG _MG_4156.JPG

_MG_4160.JPG _MG_4161.JPG _MG_4162.JPG

_MG_4176.JPG _MG_4178.JPG _MG_4179.JPG

_MG_4182.JPG _MG_4193.JPG _MG_4208.JPG

_MG_4209.JPG _MG_4211.JPG _MG_4213.JPG

_MG_4214.JPG _MG_4219.JPG _MG_4226.JPG

_MG_4235.JPG _MG_4236.JPG _MG_4237.JPG

_MG_4238.JPG _MG_4239.JPG _MG_4240.JPG

_MG_4241.JPG _MG_4242.JPG _MG_4248.JPG

_MG_4253.JPG _MG_4262.JPG _MG_4267.JPG

_MG_4274.JPG _MG_4280.JPG _MG_4282.JPG

_MG_4285.JPG _MG_4292.JPG _MG_4293.JPG

_MG_4300.JPG _MG_4301.JPG _MG_4302.JPG

_MG_4307.JPG _MG_4314.JPG _MG_4318.JPG

_MG_4327.JPG _MG_4330.JPG _MG_4352.JPG

_MG_4355.JPG _MG_4358.JPG _MG_4361.JPG

_MG_4362.JPG _MG_4370.JPG _MG_4376.JPG

_MG_4384.JPG _MG_4387.JPG _MG_4394.JPG

_MG_4396.JPG _MG_4401.JPG _MG_4403.JPG

_MG_4409.JPG _MG_4411.JPG _MG_4413.JPG

_MG_4415.JPG _MG_4417.JPG _MG_4418.JPG

Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình

Rate this item
(0 votes)