Print this page

Trại Kỹ Năng Sống: Đã có một ngày như thế

By Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục Tháng 1 24, 2011 2272

Đó là ngày Chúa nhật 23/01/2011, một ngày dã ngoại do Ban Chuyên đề kết hợp với Công ty Hợp Tác Trẻ tổ chức cho các học viên các lớp Kỹ năng sống cũ và hiện tại, các anh chị em Cộng tác viên của CTCĐ tại Vườn Ông Mười – Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thủ Đức.

001_1.JPG 002_1.JPG 003_1.JPG

004_1.JPG 005_1.JPG 006_1.JPG

007_1.JPG 008_1.JPG 009_1.JPG

010_1.JPG 011_1.JPG 012_1.JPG

013_1.JPG 015_1.JPG 016_1.JPG

017_1.JPG 018_1.JPG 019_1.JPG

020_1.JPG 021_1.JPG 022_1.JPG

024_1.JPG 025_1.JPG 028_1.JPG

029_1.JPG 030_1.JPG 031_1.JPG

032_1.JPG 033_1.JPG 034_1.JPG

035_1.JPG 036_1.JPG 037_1.JPG

038_1.JPG 039_1.JPG 040_1.JPG

041_1.JPG 042_1.JPG 043_1.JPG

044_1.JPG 045_1.JPG 046_1.JPG

047_1.JPG 048_1.JPG 049_1.JPG

051_1.JPG 052_1.JPG 053_1.JPG

054_1.JPG 055_1.JPG 056_1.JPG

057_1.JPG 058_1.JPG 059_1.JPG

060_1.JPG 061_1.JPG 063_1.JPG

064_1.JPG 065_1.JPG 066_1.JPG

067_1.JPG 068_1.JPG 069_1.JPG

070_1.JPG 071_1.JPG 072_1.JPG

073_1.JPG 074_1.JPG 075_1.JPG

076_1.JPG 078_1.JPG 079_1.JPG

080_1.JPG

Rate this item
(0 votes)