Print this page

5 phút Lời Chúa 01/01/2016 - Tin Như Đức Maria

By 5phutloichua.net Tháng 12 31, 2015 2085

01/01/16 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS
Lễ Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa
Lc 2,16-21

LC160101

Suy niệm: Bà Thủ tướng Đức A. Merkel được tờ báo danh giá Time chọn là nhân vật của năm 2015. Bà được đánh giá là một người nữ có nhiều ảnh hưởng trong việc ổn định hòa bình tại Châu Âu cũng như phần nào các châu lục. Ngày đầu năm mới, Giáo Hội cũng giới thiệu cho ta một người nữ có nhiều ảnh hưởng trên đời sống đức tin của các tín hữu trên toàn thế giới. Đức Ma-ri-a, người nữ quyền lực ấy được Giáo Hội trình bày như là Mẹ Thiên Chúa, người tiên khởi trong các kẻ tin. Dân Ít-ra-en đã tin Thiên Chúa duy nhất, quyền năng, thương xót; còn Mẹ, hơn thế nữa, Mẹ tin một Thiên Chúa hạ mình nhập thể làm người. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người ấy cao siêu quá, Mẹ phải suy đi nghĩ lại mãi trong lòng mình.

Mời Bạn: Mẹ Thiên Chúa là danh xưng của Đức Ma-ri-a, cũng như Ki-tô hữu là danh xưng của bạn. Đức Ma-ri-a trở nên cao cả nhờ mối tương quan mẹ-con với Đức Ki-tô; bạn cũng được cao trọng nhờ thuộc về Đức Ki-tô, là người em, người môn đệ của Ngài. Đức Ma-ri-a luôn suy gẫm, tìm thánh ý Chúa để thi hành; bạn cũng hãy thực hiện ý Chúa mong muốn nơi bạn.

Sống Lời Chúa: Trong ngày đầu năm mới, tôi nghĩ đến kế hoạch sống đức tin trong năm mới 2016: nỗ lực thực thi lòng thương xót như Đức Ma-ri-a trong Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót này.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, chúng con chúc tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đã sinh ra Đức Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa để chúng con cũng tin và sống đúng tư cách môn đệ Chúa Giê-su trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.

Rate this item
(0 votes)