Print this page

5 phút Lời Chúa 08/12/2015 - Lòng Thương Xót Lớn Hơn Mọi Tội Lỗi

By 5phutloichua.net Tháng 12 07, 2015 1863

08/12/15 THỨ BA TUẦN 2 MV
Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lc 1,26-38

LC151208

Suy niệm: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn ngày hôm nay, lễ Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội để khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc công đồng Vaticanô II, vì “ý nghĩa phong phú của lễ đó trong lịch sử Giáo Hội hiện đại” (Misericodiae Vultus, số 4). Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Ma-ri-a nhắc chúng ta nhớ lại hành động của lòng thương xót Chúa “ngay từ buổi đầu của lịch sử nhân loại” (số 3). Quả vậy, chính vì Thiên Chúa giàu lòng thươung xót muốn cứu độ con người nên Ngài gìn giữ Đức Ma-ri-a tinh tuyền không tỳ ố bởi tội lỗi, không lệ thuộc sự ác một giây phút nào ngõ hầu chuẩn bị một cung lòng xứng đáng cho Con Chí Ái của Ngài giáng sinh. Mặt khác, nhờ lòng khiêm cung và tinh thần vâng phục của Đức Ma-ri-a, mà lời hứa ban Đấng Cứu Độ của Thiên Chúa được thành tựu. Và Đức Ma-ri-a trở thành nhân chứng tuyệt hảo của lòng Chúa thương xót.

Mời Bạn: ĐứcThánh Cha Phanxicô nói: “Ngày nay chúng ta rất cần đến lòng thương xót, điều quan trọng là các tín hữu sống lòng thương xót ấy và đem vào các môi trường xã hội khác nhau.” Trong Năm Thánh Lòng Thương và Phúc âm hóa xã hội này, mời bạn hãy thực thi lòng xót thương người trong xã hội tội lỗi và vô cảm này bằng việc yêu thương, tha thứ, phục vụ mọi người nơi môi trường của mình.

Sống Lời Chúa: Tha thứ, cảm thông và chia sẻ quảng đại là sống, và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.

Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình.

Rate this item
(0 votes)