Print this page

5 phút Lời Chúa 14/6/2016 - Trở Nên Con Cái Chúa

By 5phutloichua.net Tháng 6 13, 2016 1718

14/06/16THỨ BA TUẦN 11 TN
Mt 5,43-48

Suy niệm: Trở nên con cái, không chỉ một lần lúc được sinh ra, mà phải trở nên mỗi ngày và suốt đời trong sự thảo hiếu với mẹ cha. Trở nên con cái Chúa, cũng không chỉ một lần lúc chịu phép Thánh Tẩy, mà phải trở nên mỗi ngày và suốt đời trong phận làm con đối với Chúa, Cha trên trời. Sống phận làm con đích thực là “nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Con cái Chúa thì không được sống theo kiểu thế gian, “chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình,… chỉ chào hỏi anh em mình thôi”; trái lại, phải sống “lạ thường”, “sống khác đi” nghĩa là yêu cả kẻ ­thù, và cầu nguyện cho cả những kẻ ngược đãi mình.

Mời Bạn: Thiên Chúa đã yêu con người ngay khi con người còn là tội nhân (x. Rm 5,8). Ngài đã trao nộp chính Người Con Một của Ngài để chết mà đền tội cho chúng ta (x. Rm. 4,25). “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh,” là con cái Chúa, chúng ta phải trở nên giống Ngài mỗi ngày và suốt đời, đó là biết hy sinh, quên mình, yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ làm hại mình, quảng đại với những ai ích kỷ, làm ơn cho kẻ chơi xấu mình, vui tươi với kẻ mắng chửi hoặc dửng dưng, nói tốt cho kẻ nói xấu mình….

Sống Lời Chúa: Để làm chứng cho Lòng Thương Xót, bạn hãy làm một cử chỉ tỏ lòng thân ái với một người mà bạn không thích hoặc người không thích bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp và dạy con biết “yêu người như Chúa yêu con.” Amen.

Rate this item
(0 votes)