Print this page

5 phút Lời Chúa 25/11/2015 - Cơ Hội Làm Chứng

By 5phutloichua.net Tháng 11 24, 2015 1755

25/11/15 THỨ TƯ TUẦN 34 TN
Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo
Lc 21,12-19

LC151125

Suy niệm: Thời bao cấp, có những Ki-tô hữu, ngày Chúa Nhật vác cuốc đi như thể ra đồng làm việc, nhưng khi đến gần nhà thờ mới lấy quần áo đẹp trong giỏ ra mặc chỉnh tề vào tham dự thánh lễ. Trong thời hội nhập hiện nay, lại có những người buôn bán, ngày Chúa Nhật khách mua đông dày, nhưng lại đóng hàng, đóng quán để đi dự lễ trước đã. Có lẽ những Ki-tô hữu đơn sơ ấy không biết phải nói về Chúa, về đạo thế nào, nhưng họ đã biết tận dụng mọi cơ hội dù là “thuận tiện hay không thuận tiện” (x. 2Tm 4,2) để làm chứng cho Đức Ki-tô và cho Tin Mừng. Là một Ki-tô hữu chính danh, là phải làm chứng cho Đức Ki-tô và cho Tin Mừng của Ngài mọi lúc mọi nơi, làm chứng bằng một cuộc sống đầy “chất Ki-tô”, làtôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Ki-tô sống trong tôi(Gl 2,20).

Mời Bạn: Tốc độ quay cuồng của cuộc sống hôm nay có làm bạn quên đi bản chất của Hội Thánh và của mỗi người chúng ta là làm chứng không? Dành ưu tiên ngày Chúa Nhật cho việc thờ phượng Chúa, giữ lòng trọn vẹn thuỷ chung trong đời sống vợ chồng, tôn trọng và nỗ lực bảo vệ sự sống, sống trung thực và kiên quyết loại trừ mọi hình thức gian tham, v.v… sống trung tín với Đức Ki-tô như thế, tự nó là làm chứng cho Ngài rồi.

Sống Lời Chúa: Làm một việc thờ phượng hoặc bác ái với ý chỉ làm chứng cho Chúa Ki-tô và cho Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Đức Ki-tô, Vua  vũ trụ, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con ý thức hơn ơn gọi Ki-tô hữu và can đảm làm chứng Chúa.

Rate this item
(0 votes)