5 phút Lời Chúa 2/5/2016 - Chứng Từ Của Cộng Đoàn

  By Sunflower Tháng 5 01, 2016 1499

  02/05/16 THỨ HAI TUẦN 6 PS
  Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT
  Ga 15,26-16,4a

  Suy niệm: Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Ki-tô phục sinh bằng cách nào? Thưa rằng: một trong những cách thức cổ xưa và hữu hiệu nhất, đó là trong đời sống cộng đoàn. Trong cộng đoàn tín hữu tiên khởi, không thiếu những hình thức bách hại, từ đe dọa, vu cáo đến lùng bắt, đánh đòn hoặc ném đá. Nhưng dù vậy, các Tông Đồ vẫn can đảm rao giảng và củng cố lời giảng bằng các phép lạ. Mọi người đều đồng tâm nhất trí với nhau, chăm lo cầu nguyện, liên đới với người nghèo, năng nổ, nhạy bén với sứ vụ đến với muôn dân rao giảng Tin Mừng. Cuộc sống cộng đoàn trở nên lời chứng hùng hồn về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh và sức sống mãnh liệt trong Thánh Thần.

  Mời Bạn: Hẳn bạn có thấy trong các giáo họ, giáo khóm, giáo xứ của chúng ta ngày nay, không thiếu những anh chị em giáo dân âm thầm thăm viếng người đau yếu, giúp đỡ người nghèo, nhắc nhủ nhau xưng tội, rước lễ, học hỏi giáo lý, chia sẻ Lời Chúa. Qua họ, Thánh Thần Chúa tiếp tục canh tân Giáo Hội và thế giới từ bên trong. Họ đem lại niềm vui, tình yêu thương và sự an bình, làm cho người chung quanh có được một kinh nghiệm trung thực về Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài.

  Chia sẻ: Trong cộng đoàn của tôi, có điểm nào nổi bật chứng tỏ sức hoạt động của Chúa Thánh Thần?

  Sống Lời Chúa: - siêng năng cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên gia đình, làng xóm tôi; - tập quan tâm hơn đến đời sống chung, công việc chung; - sẵn sàng đóng góp tài chính, công sức, sáng kiến để làm cộng đoàn đuợc thăng tiến.

  Cầu nguyện: Kinh Chúa Thánh Thần.

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.