5 Phút Lời Chúa - 29/04/2016 : Yêu Thương Như Chúa Yêu

  By Sunflower Tháng 4 28, 2016 1688

  29/04/16 THỨ SÁU TUẦN 5 PS
  Th. Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ HT                        
  Ga 15,12-17

  Suy niệm: Nói về tình yêu là nói về sự sống và sự chết, bởi vì người ta sống vì yêu mà chết cũng vì yêu. Quả vậy, Đức Ki-tô đã sống và chết vì yêu thương con người. Ngài đã vượt qua từ cõi chết đến cõi sống, để minh chứng về công cuộc cứu chuộc vì yêu thương. Và Ngài dùng chính mẫu gương của Ngài để dạy chúng ta làm điều mà chính Ngài đã thực hiện: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương anh em”. Ngài đã chết vì chúng ta để trở nên bạn hữu của chúng ta, và mời gọi chúng ta : “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy”. Muốn trở nên bạn hữu của Chúa, chúng ta chỉ có một điều kiện: thương yêu nhau như Chúa đã yêu.

  Mời Bạn: Điều Chúa kêu gọi chúng ta, dễ mà khó. Dễ hiểu, nhưng khó thực hiện. Ai trong chúng ta mà chẳng biết thương yêu. Nhưng yêu thương như Chúa yêu thì quả là điều không tưởng. Chính Chúa Giê-su cũng đã thực hiện điều chúng ta không thể tưởng tượng được. Mời bạn làm những gì bạn có thể để theo gương Ngài. Một mình bạn, khó đấy; nhưng với Ngài, đầy hy vọng.

  Chia sẻ: Muốn yêu như Chúa yêu, trước hết, bạn đừng có kẻ thù. Muốn không có kẻ thù, bạn phải biết thứ tha. Muốn thứ tha cho người, trước hết, bạn hãy nhớ mình đã được Chúa thứ tha.

  Sống Lời Chúa: Bạn là bạn hữu của Chúa đấy chứ? Cứ yên tâm thi hành những điều Chúa truyền dạy. Chúa sẽ nâng đỡ bạn.

  Cầu nguyện: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù…”

  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.