Toà Thánh và Nhà nước Vatican tổng kết tài chính năm 2014

  WHĐ (17.07.2015) – Tại phiên họp ngày 14 tháng Bảy 2015 của Hội đồng kinh tế, Đức hồng y Pell và Quốc vụ viện Kinh tế đã trình bày các tổng kết tài chính năm 2014 của Toà Thánh và của Nhà nước Vatican. Các bản tổng kết này do Văn phòng Tài chính Toà Thánh soạn thảo và được Quốc vụ viện Kinh tế, Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng và Kiểm toán viên độc lập duyệt lại và xác nhận.

  Năm tài chính 2014 bao gồm một sự chuyển tiếp sang chính sách tài chính mới dựa trên các nguyên tắc kế toán quốc tế.Hai bản tổng kết này được soạn theo các nguyên tắc cũ, khiến cho việc so sánh từng điểm với các bản tổng kết của năm 2013 gặp khó khăn. Điều này cho thấy các thủ tục tạm thời dẫn đến hệ thống mới đã vận hành tốt và tất cả các bộ phậnđã làm việc tuyệt vời và hợp tác có hiệu quả.

  Bản tổng kết thu chi năm 2014 của Toà Thánh cho thấy khoản thâm hụt 25,621 triệu euro, nhiều hơn so với năm trước (24,471 triệu). Nếu áp dụng cùng một cách tính toán của năm 2014 vào năm 2013, khoản thâm hụt của năm 2013 có thể lên tới 37,209 triệu.

  Các khoản thu bao gồm các đầu tư, đóng góp của các giáo phận (21 triệu) và của IOR (50 triệu).

  Tích sản của Toà Thánh đã tăng thêm 939 triệu vào năm 2014 do việc đưa vào năm kế toán các khoản có cũng như khoản nợ của các cơ quan trước đây nằm ngoài bản tổng kết.

  Các quỹ hưu trí, không bao gồm trong bản tổng kết, sẽ có báo cáo riêng về tình trạng hiện tại của mình. Như trước đây,các khoản chi chính là trả lương nhân viên (2.880 người trong 64 cơ quan của Toà Thánh).

  Bản tổng kết thu chi của Nhà nước Vatican có số dư 63,519 triệu (so với 33,042 triệu vào năm 2013), chủ yếu là từ nguồn thu của các Viện Bảo Tàng và các đầu tư có kết quả. Con số nhân viên gồm 1.930 người.

  Ngoài ra Hội đồng kinh tế cũng nhận được một bản cập nhật về ngân sách năm 2015, tính theo các tiêu chí mới; bản này đã được Quốc vụ viện Kinh tế đệ trình hồi tháng Năm vừa qua. Các dự báo cho thấy có lẽ ngân sách Toà Thánh năm 2015 cũng sẽ tiếp tục bị thâm hụt.

  (Theo VIS)

  Huy Hoàng
  Nguồn: Website Hội đồng Giám mục Việt Nam
  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.