Print this page

Tòa Thánh Vatican: Để xóa bỏ đói nghèo, phải xóa bỏ bất bình đẳng

By Tháng 10 26, 2014 2790

xoa-bo-ngheo-khoNếu cộng đồng quốc tế nghiêm túc trong việc xóa bỏ nghèo khổ cùng cực thì không thể dựa vào "các giải pháp cào bằng chung chung". Hơn nữa, đó không chỉ là vấn đề "tăng số tiền để người ta sống hằng ngày". Về lâu dài, phải giải quyết vấn đề xóa bỏ bất bình đẳng.

Đây là sứ điệp trọng tâm trong bài phát biểu của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York về vấn đề xóa bỏ nghèo khổ cùng cực.

Trong bài tham luận của mình, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc, cho biết "các quốc gia cần phát triển chính sách và chiến lược dựa trên bằng chứng thực tế để chống lại nghèo khổ cùng cực, hơn là dựa vào các giải pháp cào bằng chung chung được định sẵn"

Ngài lưu ý rằng "sự gia tăng hơn bao giờ hết bất bình đẳng về kinh tế làm loại trừ và bỏ lại phần lớn dân số, bởi vì người giàu trở nên giàu có hơn bằng cách kiếm được hầu hết các lợi ích phát triển".

Đức Tổng Giám mục Auza cho hay "các báo cáo cho thấy, ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ và trẻ em chiếm đa số người nghèo và bị ảnh hưởng bởi gánh nặng của nghèo khổ bằng những cách rất cụ thể".

Ngài nói thêm rằng "thường các trường hợp này thể hiện khoảng cách không thể chấp nhận được giữa nam và nữ, giữa trai và gái trong việc tiếp cận các dịch vụ và giáo dục cơ bản, và trong việc thực hiện các quyền con người cơ bản".

Đức Tổng Giám Mục kết luận rằng cuộc chiến toàn cầu để xóa bỏ nghèo khổ cùng cực "cần được gợi hứng và hướng dẫn bởi các chính sách dưới mặt đất hơn là ý thức hệ, bởi sự bao gồm hơn là loại trừ, bởi tình liên đới hơn là sự sống sót của các cá thể thích nghi".

Tạ Ân Phúc

Rate this item
(0 votes)

Latest from Tạ Ân Phúc