Print this page

Những bài hát của Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Các Giáo Xứ

By Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN Tháng 12 15, 2014 3850

Dưới đây là những bài hát có thể dùng trong Phụng vụ để thấm nhuần tinh thần của Năm Tân Phúc Âm Hoá Đời Sống Các Giáo Xứ (2014-2015):

(Xin mở file đính kèm)

Nguồn: WGPSG

Rate this item
(2 votes)