Print this page

Thư cám ơn của Đức Tổng giám mục Chủ tịch HĐGMVN gửi Cộng đồng Dân Chúa

By TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Tháng 1 29, 2015 2384

Thu cam on Dan Chua

Nguồn: WHĐ

Rate this item
(0 votes)