Print this page

Thư cám ơn của Đức Tổng giám mục Chủ tịch HĐGMVN gửi Đức hồng y Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc

By TGM Phaolô Bùi Văn Đọc Tháng 1 29, 2015 2175

Thu cam on DHY Filoni-Vn

Thu cam on DHY Filoni-Italian

Nguồn: WHĐ

Rate this item
(0 votes)