Print this page

Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

By Nguồn Báo CG&DT Tháng 10 10, 2016 3002

Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

Kết thúc Đại hội lần thứ XIII (2016-2019), các Đức giám mục đã gửi đến Cộng đồng Dân Chúa một Thư Chung đề ra định hướng mục vụ cho những năm sắp tới.

Thu chung 2016-1
thu chung 2016-2
thu chung 2016-3
thu chung 2016-4
Rate this item
(0 votes)