Print this page

Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Đại lễ Phục Sinh 2015

By Gm Giuse Đinh Đức Đạo Tháng 4 03, 2015 2459Gm Giuse Đinh Đức Đạo
nguồn: WHĐ
Rate this item
(0 votes)